FIRMAETS HISTORIE OG VISIONER

Arne Hald A/S blev etableret i 1950 og udfører alle typer el-tekniske arbejder for private, industrien, detailhandelen, liberale erhverv samt offentlige institutioner. Vi løser opgaver inden for alm. el-installation, data- og teleinstallation, alarmanlæg, styring og automatik, intelligente installationer, lyd- og lystyring, låseteknik samt EDB.

Med anvendelse af de bedste og mest moderne produkter, værktøjer og udstyr løser vi sammen med vore 40 medarbejdere, enhver opgave til kundernes tilfredshed. Det sikrer vi ved at beskæftige højt uddannede og erfarne medarbejdere.

Arne Hald A/S vil sikre virksomhedens og medarbejdernes fortsatte udvikling og konkurrencedygtighed gennem et fornuftigt indtjeningsgrundlag. Samtidig skal virksomheden være en spændende og seriøs arbejdsplads, hvor miljø, trivsel og høj faglig kompetence forenes.

Profil

Arne Hald A/S ønsker at være kendt og anerkendt som en total el-teknisk leverandør, der yder høj service og har viljen til fleksibilitet. Vi løser såvel små som store opgaver, og i forbindelse med enhver opgave yder vi faglig og kompetent rådgivning.

Virksomheden er en attraktiv arbejdsplads, der tiltrækker og fastholder branchens bedste fagfolk. Seriøs behandling af kunder, leverandører, samarbejdspartnere og myndigheder har højeste prioritet. Vi ønsker at være kendt som et godt uddannelsessted for unge mennesker med interesse or el-tekniske fagområder.

Vision

Arne Hald A/S vil fortsat fremstå som lokalområdets førende el-installatør, som leverer de ydelser, kunderne efterspørger. Vi vil være en del af og benytte et fagligt netværk og samarbejdspartnere, der medvirker til at sikre, at vi til enhver tid kan løse enhver el-teknisk opgave.

Gennem en aktiv medarbejderpolitik og løbende videreuddannelse vil Arne Hald A/S fremstå som en attraktiv virksomhed med et solidt grundlag og opmærksomhed på fremtidens udfordringer. Arne Hald A/S vil sikre branchens fremtid ved fortsat at være et højt kvalificeret uddannelsessted for unge mennesker / lærlinge, der skal videreudvikle de el-tekniske fagområder. 

Energikilde, værdier og service hos Arne Hald A/S  

MILJØPOLITIK

Hos arne hald ønsker vi at blive opfattet som en miljøbevidst og respekteret servicevirksomhed og samarbejdspartner. For at nå dette mål vil vi bidrage til en bæredygtig udvikling ved at mindske spild og energiforbrug og løbende forbedre miljøforholdene overalt i virksomheden. 

Desuden forsøger vi at være bevidste om vores miljømæssige ansvar. Ved at arbejde på at indføre et system til styring af vores sundheds-, sikkerheds- og miljømæssige indsats og gøre dette til en integreret del af den daglige arbejdsgang tilstræber vi at: 

  • Løfte i flok – forstået på den måde, at alle i virksomheden skal involveres og yde en aktiv indsats.
  • Minimerer de miljømæssige konsekvenser af vores aktiviteter.
  • Imødekomme såvel vores medarbejderes som kundernes behov på en miljømæssig bæredygtig og forsvarlig måde.
  • Fremme ansvarsfølelsen hos medarbejdere overfor miljøet gennem inddragelse i miljøledelse, for til stadighed at reducere miljøpåvirkningerne.
  • Via løbende proces og produktions optimeringer at reducere energiforbrug og affaldsmængder