OM OS

Arne Hald A/S så lyset i 1950. Udgangspunktet var en traditionel el-installatør forretning. Det har i dag udviklet sig til, at vi er en el-teknisk totalleverandør, der tilbyder rådgivning, produkter, installation, drift og support inden for el-arbejde, låseteknik, alarmsystemer, videoovervågning, AV-løsninger, data- og netværk, samt IT-Support. Vi udfører opgaver for private, erhvervsvirksomheder og offentlige institutioner. Både ad-hoc samt i under- og totalentreprise.

 

Medarbejdere og værdier

Arne Hald A/S beskæftiger ca. 50 veluddannede og erfarne elektrikere og teknikere, som arbejder med de bedste og mest moderne produkter, værktøjer og metoder. Altid med fuld fokus på opgavens mål og høj kundetilfredshed.

Virksomhedens værdier har to sigtepunkter. For det første mod tillidsvækkende, respektfuld og ansvarsbevidst behandling af kunder, leverandører, samarbejdspartnere, myndigheder og medarbejdere. For det andet mod en høj grad af service, åbenhed og fleksibilitet i alt, hvad vi foretager os.

 

Fremtidens fokus

Arne Hald A/S er en solid virksomhed, som konstant og målrettet arbejder med medarbejdernes kompetenceudvikling og virksomhedens konkurrencedygtighed.

Derfor er det afgørende for os at være en attraktiv arbejdsplads, hvor miljø, trivsel og høj faglig kompetence forenes. På den måde ønsker vi at tiltrække og fastholde branchens bedste folk. Lige fra lærlinge til garvede fagfolk.

  

AMBITION

Arne Hald A/S vil være kendt og anerkendt som lokalområdets førende el-installatør, der markedsfører og leverer produkter og ydelser, som skaber de stærkeste løsninger for kunderne – økonomisk og teknisk.

Vi vil dyrke – og være en del af – et fagligt stærkt netværk og benytte højt kvalificerede samarbejds- partnere. På den måde ønsker vi at sikre indsigt og kompetencer til at løse enhver teknisk opgave inden for el-arbejde, låseteknik, alarmsystemer, videoovervågning, AV-løsninger, data- og netværk, samt IT-Support

Med en aktiv, involverende medarbejderpolitik og løbende videreuddannelse vil Arne Hald A/S fremstå som en attraktiv arbejdsplads med et solidt grundlag og opmærksomhed på fremtidens udfordringer, når det handler om el, data og teknik.

Arne Hald A/S vil medvirke til at sikre branchens fremtid ved at være et højt kvalificeret uddannelsessted for unge mennesker og lærlinge, der kan og vil videreudvikle de el-tekniske fagområder.

 

Energikilde, værdier og service hos Arne Hald A/S

 

MILJØ & BÆREDYGTIGHED

Arne Hald A/S vil opfattes som en miljøbevidst virksomhed og samarbejdspartner, der tænker og agerer bæredygtigt. Målet er at gøre bæredygtighed til en naturlig del af virksomhedens fremtidige forretningsfundament.

For at opnå dette arbejder vi målrettet med en række konkrete indsatsområder, såvel internt som    eksternt:

 

De interne indsatsområder 

 1. Fokus på reduktion af energiforbrug og spild i alle virksomhedens funktioner, for der igennem at minimere de miljømæssige konsekvenser af vores aktiviteter. 
 2. Opbygning og implementering af en systematik til styring af vores sundheds-, sikkerheds- og miljømæssige indsats, for derigennem at skabe synlighed omkring indsatsens effekt. 
 3. Øge det miljømæssige mindset i den daglige arbejdsgang blandt medarbejderne. Bl.a. ved at:
 • Tilskynde til idéudvikling af proces- og arbejdsgangsoptimeringer for at reducere energi- og vandforbrug, transport, materialespild og affaldsmængder.
 • Synliggøre – og skabe forståelse for – at der skal ydes en aktiv indsats og løftes i flok.
 • Indtænke og imødekomme medarbejdernes og kundernes ønsker og behov med ”bæredygtige briller”.
 • Skabe involvering og fremme ansvarsfølelsen overfor miljøet gennem medarbejdernes inddragelse i miljøledelsen.

  

De eksterne indsatsområder 

 1. Være nysgerrig, opsøgende og indgå aktiv i netværk og dialog med samarbejdspartnere og kunder om ”Bæredygtig byggeri”.
 2. Opbygning af viden og kompetencer for at blive i stand til at rådgive om og levere de bæredygtige løsninger, som kunderne i stigende grad efterspørger.
 3. Synliggøre vores miljøaftryk overfor omverdenen ved at opbygge og tilvejebringe data og oplysninger om miljøpåvirkningen i vores værdikæde.
 4. Blive i stand til at bidrage til løsninger, som kræver DGNB-certificering.
 5. Målretning af indsats og kommunikation i forhold til fire af FN’s verdensmål:
 • Kvalitetsuddannelse.
 • Ligestilling mellem kønnene.
 • Bæredygtig energi.
 • Anstændige jobs og økonomisk vækst.