Administration

John Hald

Direktør

Direkte: 99 12 44 13
Mail: jh@arnehald.dk

Line Rødbro Norrild

Bogholder

Direkte: 97 42 16 44
Mail: lrn@arnehald.dk

Marianne Nygaard

Kontorassistent

Direkte: 97 42 16 44
Mail: man@arnehald.dk

Tekniker

Dennis H. Christiansen

IT Supporter

Jonas Filsø

IT Supporter

Allan Andreasen

Låsesmed

Per Christensen

Låsesmed

Rasmus S. Lauridsen

Låsesmed

Tommy H. Rahbæk

A/V Tekniker

Nick K. Pedersen

Alarmtekniker

Ole Munksgaard

Alarmtekniker

Benjamin Filsø

TVO Tekniker

Elektriker

Rasmus Poulsen

El-installatør

Lasse K. Knudsen

Maskinmester

Arne Villadsen

Elektriker

Simon Byskov

Elektriker

Jan Danielsen

Elektriker

Navn   Stilling   Telefon   E-mail
JOHN E. KRISTENSEN   Funktionsleder Birn       jkr@arnehald.dk
ALAN BRANDT LYNGE   Elektriker lærling   44 12 72 52   abl@arnehald.dk
ANDERS V. KRISTENSEN   Elektriker       avk@arnehald.dk
ANDERS D.HEDEGAARD   Elektriker       adh@arnehald.dk
ANDERS GALSGAARD   Elektriker       aga@arnehald.dk
ANDERS K. FOMSGAARD   Elektriker    61 40 57 17   akf@arnehald.dk
ANDERS STRANDE   Elektriker lærling       ast@arnehald.dk
BJARNE EDLING   Elektriker       bje@arnehald.dk
BRIAN FRIIS   Elektriker       bfr@arnehald.dk
BRIAN Ø. NIELSEN   Elektriker       bn@arnehald.dk
CARSTEN F. ANDERSEN   Elektriker   40 27 86 44   cfa@arnehald.dk
CHANO D. JENSEN   Elektriker       cdj@arnehald.dk
CLAUS L. HANSEN   Elektriker       clh@arnehald.dk
DAN KOLDBY   Elektriker lærling        
DENNIS C. JENSEN   Elektriker       dcj@arnehald.dk
JAN DANIELSEN   Elektriker   20 29 36 44   jd@arnehald.dk
JAKOB ØSTERGAARD   Elektriker        
JAN KRISTENSEN   Elektriker       jkri@arnehald.dk
Kristian Ravnsbæk   Elektriker lærling        
KENNETH HANSEN   Elektriker       kha@arnehald.dk
LARS P. JENSEN   Lagerforvalter   92 44 90 71   lpj@arnehald.dk
NICOLAJ LAUERSEN   Elektriker lærling        
NIKLAS MADUM NØRGAARD   Elektriker lærling   44 12 88 26   nmn@arnehald.dk
MATHIAS HANSEN   Elektriker   30 15 27 97   mha@arnehald.dk
MAYA MORTENSEN   Elektriker lærling       mvn@arnehald.dk
MATHIAS V. NYGAARD   Elektriker       mmo@arnehald.dk
MATTIE ANDREASEN   Elektriker lærling        
MICHAEL HOLMBERG   Funktionsleder Færch   30 85 69 67   mh@arnehald.dk
NIKOLAJ A.G. HANSEN   Elektriker       tts@arnehald.dk
PEDER N. KRISTENSEN   Elektriker       pnk@arnehald.dk
PETER G. JEPSEN   Elektriker   41 91 07 10   pgj@arnehald.dk
SØREN BRUNSBORG   Elektriker       sbb@arnehald.dk
TORBEN BROGAARD   Elektriker   30 76 13 84   tbr@arnehald.dk