Administration

John Hald

Direktør

Direkte: 99 12 44 13
Mail: jh@arnehald.dk

Line Rødbro Norrild

Bogholder

Direkte: 97 42 16 44
Mail: lrn@arnehald.dk

Marianne Nygaard

Kontorassistent

Direkte: 97 42 16 44
Mail: man@arnehald.dk

Tekniker

Dennis H. Christiansen

IT Supporter

Jonas Filsø

IT Supporter

Allan Andreasen

Låsesmed

Per Christensen

Låsesmed / Alarmtekniker

Rasmus S. Lauridsen

Låsesmed

Tommy H. Rahbæk

A/V Tekniker

Ole Munksgaard

Alarmtekniker / Brandtekniker

Benjamin Filsø

TVO Tekniker

Elektriker

Rasmus Poulsen

El-installatør

Arne Villadsen

Elektriker

Simon Byskov

Elektriker

Navn   Stilling   Telefon   E-mail
JESSE FRYHSTYCK   Funktionsleder Birn   61 63 16 06   jef@arnehald.dk
ALAN BRANDT LYNGE   Elektriker - lærling   44 12 72 52   abl@arnehald.dk
ANDERS D. HEDEGAARD   Elektriker - industri       adh@arnehald.dk
ANDERS GALSGAARD   Elektriker   44 12 85 53   aga@arnehald.dk
ANDERS D.HEDEGAARD   Elektriker       adh@arnehald.dk
ANDERS K. FOMSGAARD   Elektriker - industri       akf@arnehald.dk
ANDERS STRANDE   Elektriker - lærling   48 80 90 13   ast@arnehald.dk
ANDERS V. KRISTENSEN   Elektriker - industri       avk@arnehald.dk
BJARNE EDLING   Elektriker - industri        
BRIAN FRIIS   Elektriker - industri       bfr@arnehald.dk
BRIAN Ø. NIELSEN   Elektriker - industri       bn@arnehald.dk
CARSTEN F. ANDERSEN   Elektriker   40 27 86 44   cfa@arnehald.dk
CHANO D. JENSEN   Elektriker - industri       cdj@arnehald.dk
CLAUS L. HANSEN   Elektriker - industri        
DENNIS C. JENSEN   Elektriker - industri       dcj@arnehald.dk
JAKOB ØSTERGAARD   Elektriker   44 12 82 25   jog@arnehald.dk
JAN DANIELSEN   Elektriker   20 29 36 44   jd@arnehald.dk
JAN KRISTENSEN   Elektriker - industri       jkri@arnehald.dk
KENNETH HANSEN   Elektriker - industri       kha@arnehald.dk
KRISTIAN RAVNSBÆK   Elektriker - lærling industri        
LASSE K. KNUDSEN   Maskinmester   44 12 87 74   lkk@arnehald.dk
MARIAN VOICU   Elektriker - industri        
MATHIAS V. NYGAARD   Elektriker - industri       mvn@arnehald.dk
MAYA MORTENSEN   Elektriker - lærling   48 80 90 12   mmo@arnehald.dk
MICHAEL HOLMBERG   Funktionsleder Færch   30 85 69 67   mh@arnehald.dk
MICHAEL LAUGESEN   Elektriker   48 80 16 99   ml@arnehald.dk
NIKOLAI S. JEPPESEN   Elektriker - lærling   44 12 28 94   nsj@arnehald.dk
NICOLAI SØRENSEN   Elektriker - lærling   48 80 48 58   nis@arnehald.dk
NICOLAJ F. V. JENSEN   Elektriker - lærling industri        
NIKLAS M. NØRGAARD   Elektriker - lærling   44 12 88 26   nmn@arnehald.dk
NICOLAJ A. G. HANSEN   Elektriker - industri       ngh@arnehald.dk
PEDER N. KRISTENSEN   Elektriker       pnk@arnehald.dk
PETER G. JEPSEN   Elektriker   41 91 07 10   pgj@arnehald.dk
SIMON B. POULSEN   Elektriker - lærling industri        
SIMON S. OLESEN   Elektriker - lærling   44 12 04 79   sso@arnehald.dk
SØREN BRUNSBORG   Elektriker - industri       sbb@arnehald.dk
TORBEN BROGAARD   Elektriker   30 76 13 84   tbr@arnehald.dk