Brandsikring

Hos Arne Hald A/S bestræber vi os på at kunne levere en totalløsning indenfor brandsikring til alle - store som små. Vi tilbyder alt fra den enkelte brandalarm til de mere avancerede løsninger. Vi levere, installere og servicere ABA, ABDL, ABV og AVA anlæg.

ABA anlæg

ABA

AUTOMATISK BRAND ALARMANLÆG

Med et automatisk brandalarmanlæg får du de bedte forudsætning for at standse en brand og redde virksomhedens værdier. Brandvæsenet bliver alarmeret med det samme, hvis der opstår røg. 

ABDL

AUTOMATISK BRAND DØR LUKNINGSANLÆG

For at mindske brandspredning, i tilfælde af brand, lukkes døre og porte automatisk, ved hjælp af et ABDL anlæg.

ABV

AUTOMATISK BRAND VENTILATIONSANLÆG

For at øge personsikkerheden og røgudluftning for af sikre redningsberedskabets primære indsatsveje, og sikre at bygningsdele ikke påvirkes ved kritisk brand.

AVA

AUTOMATISK VARLINGSANLÆG

Afgiver lyd eller tale, for at varsle personer i bygning om, at der er opstået en farlig situation, og at bygningen skal forlades.